Ponuka prác Edičného strediska

  • DIGITÁLNA TLAČ
  • všetky druhy dokumentov do formátu A3+
  • literatúra, skriptá
  • autoreferáty
  • letáky, plagáty
  • vizitky
  • promočné oznámenia
  • pozvánky na rôzne podujatia, jubileá, pamätné listy (tlač aj na ručný prírodný papier)
  • kopírovanie dokumentov
  • GRAFICKÉ A PROPAGAČNÉ PRÁCE
  • tvorba propagačných materiálov od návrhu po realizáciu
  • návrhy a grafické spracovanie pozvánok, vizitiek, oznámení…
  • skenovanie, úprava obrázkov a grafík
  • VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ pre autorov F BERG
  • vydávanie skrípt, študijnej literatúry a iných učebných textov
  • monografie
  • konferenčné zborníky
  • interný vedecký fakultný časopis Acta Montanistica Slovaca
  • PREDAJ
  • skriptá, študijná literatúra, monografie
  • reklamné a darčekové predmety
  • keramika
  • banícke kladivká
  • VÄZBA
  • V1 – spinkami
  • V2 – lepená
  • V8 – knižná s tvrdým obalom
  • hrebeňová
  • lištová
  • INÉ
  • laminovanie do formátu A4
  • CD napaľovanie
  • CD potlače