Cenník skrípt

vysokoškolských učebníc a monografií

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.,
doc. Ing. Petr Rapant, PhD.
Geografické informačné systémy I. – vysokoškolská učebnica 6,00 €
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Ing. Silvia Gašincová, PhD.
Ing. Katarína Pukanská, PhD.
Ing. Slavomír Labant, PhD.
Geometrický plán 9,60 €
doc. Ing. Silvia Gašincová, PhD.
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Katastrálne mapovanie 6,80 €
Ing. Viera Hurčíková, PhD.,
Ing. Soňa Molčíková, PhD.
Výučba v teréne z geoézie 4,50 €
Ing. Viera Hurčíková Topografia 4,40 €
Ing. Viera Hurčíková, PhD. Digitálne modely reliéfu 4,15 €
Ing. Viera Hurčíková, PhD. Databázy-PHP, MySQL 3,70 €
doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc.
Ing. Viera Hurčíková, PhD.,
Ing. Ľudovít Kovanič, PhD.,
Ing. Soňa Molčíková, PhD.
Geodézia v podzemných priestoroch I. 4,60 €
doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc.
Ing. Viera Hurčíková, PhD.,
Ing. Ľudovít Kovanič, PhD.,
Ing. Soňa Molčíková, PhD.
Geodézia v podzemných priestoroch II. 4,80 €
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.,
Ing. Marcela Gergeľová, PhD.
Základy práce s programom ARCGIS 9 4,00 €
Ing. Marcela Gergeľová, PhD.,
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.
Programovanie – návody na cvičenia 3,30 €
Ing. Marcela Gergeľová, PhD.,
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.,
doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.,
Projektovanie a realizácia GIS 4,50 €
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.,
Ing. Marcela Gergeľová, PhD.,
doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.,
Projektovanie a realizácia GIS-Návody na cvičenia 3,80 €
Ing. Slavomír Labant, PhD.,
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.,
Ing. Roland Weiss, PhD.,
doc. Ing. Ľudovít Kovanič, PhD.
Ing. Peter Harman, PhD.
Vybrané state z geodézie 6,40 €
prof. Dr. Ing. Janka Sabová
Ing. Katarína Pukanská, PhD.
Ing. Štefan Rákay, PhD.
Ing. Pavel Černota, PhD.
Geodézia I. 6,00 €
doc. Dr. Ing. Janka Sabová
h. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD.
Geodetické deformačné šetrenie 6,35 €
host. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD.,
doc. Dr. Ing. Janka Sabová,
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.
Lokálne geodetické siete I. – príklady 3,60 €
doc. Dr. Ing. Janka Sabová Pedológia a oceňovanie pozemkov 4,55 €
Ing. Ján Derco, PhD. Procesy geoturizmu – služby cestovného ruchu a sprievodcovská činnosť 3,40 €
Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.,
PaedDr. Pavel Hronček, PhD.,
RNDr. Karol Weis
Využitie historických máp 4,40 €
PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
RNDr. Karol Weiss
Montánny turizmus Kapitoly z antropogénnej geomorfológie 4,50 €
PaedDr. Pavel Hronček, PhD. Montánny turizmus Využitie lomov v montánnom turizme 4,50 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Ing. Bartolomej Baláž, CSc,
Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Geoturizmus – identifikácia objektov geoturizmu 4,65 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Ing. Jana Horodníková, PhD.
Modelovanie procesov v geoturizme 7,75 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Ing. Jana Horodníková, PhD.
Modelovanie objektov v geoturizme 5,10 €
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. Banský turizmus 4,60 €
doc. Ing. G. M. Timčák, PhD. Metódy rozvoja osobnosti 6,25 €
Doc.Ing. G. M. Timčák, CSc.
Viliam Smith, MSc.
Strategické plánovanie v cestovnom ruchu 3,60 €
prof. Ing. František Zábranský, CSc.,
doc. Ing. Janka Jablonská, CSc.
Ing. Marián Košúth, CSc.
Planéta zem 4,40 €
Ing. Diana Dirnerová, PhD. Sekvenčná stratigrafia 5,30 €
doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD. Zem a zemské zdroje – Geologické procesy 6,00 €
Ing. Silvia Lukačínová, PhD. Stratigrafia 4,20 €
Ing. Silvia Lukačínová, PhD.
prof. Ing. Michal Zacharov, CSc.
Stratigrafická stupnica 5,40 €
RNDr.Blažej Pandula, PhD.
Plk. Ing. František Blaško, CSc.
Ing. Viktória Jalčová
Úvod do aplikovanej geofyziky 5,50 €
RNDr. Blažej Pandula, CSc.
RNDr. Kamila Jelšovská, CSc.
doc. Ing. Václav Sedlatý, PhD.
Ing. Viktória Jalčová
Elektromagnetické polia v pracovnom prostredí 3,80 €
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
Ing. Lucia Mihalová, PhD.
Inžinierska geológia I. 7,00 €
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
Ing. Lucia Mihalová, PhD.
Inžinierska geológia II. 8,00 €
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
Ing. Mária Burčová
Hydrogeológia 4,56 €
prof. Ing. Ján Boroška, CSc.,
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.,
Ing. Janka Šaderová
Technické prostriedky logistiky II. 2,80 €
Ing. Gabriel Fedorko, PhD.,
doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Catia základy projektovania 4,55 €
doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD.
Ing. Vladimír Taraba, PhD.
Dopravné prostriedky a systémy 4,50 €
doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD.
Ing. Eva Tomková, PhD.
Zelená logistika 4,50 €
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD. Environmentalistika a reverzná logistika 3,45 €
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.
doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.
Ing. Ing. Stanislav Kropúch, PhD.
Ing. Andrea Bérešová
Defektoskopia a technická diagnostika oceľových lán a produktovodov 9,00 €
doc. Ing. Kamil Madáč, PhD.,
Ing. Gabriel Fedorko,
Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Základy aplikácie PRO/ENGINEER v technickej konštrukcii 4,10 €
Ing. Kamil Madáč
Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Základy aplikácie PRO/ENGINEER v technickej konštrukcii II 4,40 €
dr.h.c.prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. Metódy analýzy logistických systémov 2,80 €
dr.h.c.prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. Logistika výroby 3,00 €
Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Štandardy pre environment 3,65 €
Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Lineárne programovanie – návody na cvičenia 4,30 €
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Informačná logistika 4,60 €
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. Kvalita logistických systémov 6,30 €
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.,
Ing. Jozef Kuľka PhD.,
Ing. Michal Balog, PhD.
Lanová doprava 2,80 €
prof. Ing. Daniela Marasová CSc. Logistika dopravy 4,70 €
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.,
Ing. Janka Šaderová, PhD.
Technológie vnútropodnikovej dopravy 6,70 €
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.,
Ing. Janka Šaderová, PhD.
Technológie vnútropodnikovej dopravy – základné výpočty 4,00 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Controlling a logistika priemyselného podniku I. 3,95 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Controlling a logistika priemyselného podniku II. 4,50 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Podniková logistika 4,55 €
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. Logistika obstarávania 4,00 €
Ing. Andrea Rosová, PhD. Logistika nákupu a zásobovania podniku 4,40 €
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. Logistika odbytu 4,30 €
Ing. Ján Spišák, PhD. Logistika obslužných procesov II. 5,60 €
doc. Ing. Martin Straka, PhD.
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Simulačný systém EXTEND 2,00 €
doc. Ing. Martin Straka, PhD. Teoretické východiská simulácie simulačný systém EXTENDSIM 9.x 6,10 €
Ing. Janka Šaderová, PhD. Zasielateľstvo 4,50 €
Ing. Janka Šaderová, PhD. Logistika skladovania 4,50 €
Ing. Janka Šaderová, PhD.
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
Technické prostriedky logistiky 2,80 €
Ing. Janka Šaderová, PhD.
prof. Ing. Ján Boroška, CSc.
Výrobné procesy 3,60 €
Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Návody na cvičenia z technológií úpravy a čistenia vôd 3,50 €
Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Geoekológia 3,80 €
doc. Ing. Milan Búgel, CSc.
Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Chemické procesy 5,20 €
doc. Ing. Milan Búgel, CSc.
Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Separácia fáz 4,90 €
Ing. Miroslav Betuš, PhD.
Ing. Oľga Végsöová, PhD.
Základy požiarnictva 4,40 €
Mgr. Mária Kaňuchová, PhD. Organická chémia 5,20 €
Mgr. Mária Kaňuchová, PhD. Cvičenia z organickej chémie 3,50 €
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. Manažérstvo v životnom prostredí 3,95 €
Ing. Pavel Peterka, PhD.,
Ing. Jozef Krešák, PhD.,
Ing. Stanislav Kropuch, PhD.
Uskladňovanie uhlovodíkov 4,80 €
doc. Ing. Jiří Škvarla, CSc. Environmentálne častice 3,60 €
Ing. Marian Šofranko, PhD.
Ing. Iveta Gressová, PhD.
Nebezpečné látky 6,00 €
Ing. Marian Šofranko, PhD.
Ing. Iveta Gressová, PhD.
Zabezpečovacie systémy v podzemí 8,00 €
doc. PhDr. Mária Antošová, Ph.D. Podnikanie – vysokoškolská učebnica 7,50 €
PhDr. Mária Antošová, PhD. Personálny manažment 5,40 €
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Dipl. Ing. Dr. techn. Jacek Engel
doc. Ing. Jozef Mihok, PhD.
Ing. Radim Rybár, PhD.
Povrchové dobývanie – monografia 13,55 €
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD.
Oceňovanie a investovanie do nerastných surovín 8,50 €
doc. Ing. Adriana Csikosová, CSc. Priemyselný marketing – monografia 7,75 €
prof. Ing. Adriana Csikosová, CSc.
doc. PhDr. Mária Janošková, PhD.
Medzinárodné podnikanie 5,50 €
prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
Ing. Zuzana Fabiánová
Ekonomické teórie Vypredané
doc. Ing. Adriana Csikosová, CSc.
doc. PhDr. Mária Janošková, PhD.
Marketing 5,60 €
prof.Ing. Adriana Csikósová, CSc.,
Ing. Miriama Hakelová, PhD.
Ekonomické teórie, Metodická príručka na cvičenie 2,35 €
prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
doc. PhDr. Mária Janošková, PhD.
Praktikum z marketingu 4,15 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Miroslava Hricová
Finančno – ekonomická analýza podniku (s aplikáciou v banskom podniku) Vypredané
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Martina Pašková
Finančné investovanie (s riešenými a neriešenými príkladmi) Vypredané
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Marcela Taušová
Rozpočet a účtovníctvo 5,75 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Daniela Duditšová
Ing. Jaroslav Gonos
Finančný manažment (s riešenými a neriešenými príkladmi) Vypredané
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. Obchodná terminológia (cvičebnica) 4,30 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Marcela Taušová, PhD.
Prípadové štúdie z finančného manažmentu (cvičebnica) 4,20 €
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Marcela Taušová, PhD.
Finančné investovanie 4,80 €
doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.,
Ing. Radoslava Duricová
Mikroekonómia 4,40 €
Ing. Lucia Domaracká, PhD.
Ing. Katarína Erdélyová
Ing. Daniela Duditšová
Ekonomika podniku 4,90 €
Ing. Ján Koščo, PhD. Technológie získavania geotermálnej energie 7,00 €
doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.,
doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.,
Ing. Marcela Gergeľová, PhD.,
Environmentálne aspekty podnikania so zemskými zdrojmi 3,60 €
doc.Ing. Štefan Kuzevič, PhD.
Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
Ochrana životného prostredia Vypredané
Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Revitalizácia a rekultivácia 3,40 €
Ing. Henrieta Pavolová, PhD. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie Vypredané
doc. Ing. Andrea Seňová, PhD. Manažérstvo rizík 5,30 €
doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Ing. Jaroslav Dugas, PhD.
Manažment inovácií 7,40 €
Ing. Marcela Taušová, PhD.,
Ing. Jana Zubalová
Finančná analýza podniku (Cvičebnica s prípadovými štúdiami) 5,50 €
Ing. Marcela Taušová, PhD.,
Ing. Ján Koščo, PhD.
Malé a stredné podnikanie 4,80 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Daňovníctvo 2,70 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Quantitatívne modely operačného výskumu 3,00 €
Ing. Katarína Teplická, PhD. Trendové analýzy základných inštitútov daňového procesu 1,00 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Ekonomická štatistika 3,80 €
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. Manažérske nástroje ako podporný prostriedok rozhodovania v priemyselných podnikoch 3,00 €
Ing. Jozef Zuzik, PhD.,
doc. Ing. Roland Weiss, PhD.
Medzinárodné podnikanie-Metodická pomôcka na cvičenie 4,20 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD.,
doc. Ing. Dušan Kudelas,PhD.,
Ing. Martin Beer,PhD.
Tradičné zdroje energie – Fosílne palivá 11,50 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Ing. Martina Urbanová
Technológie alternatívnych zdrojov energie – veterná energia 8,55 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD.,
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.,
prof. Ing. Peter Horbaj, PhD.
Technológie alternatívnych zdrojov Vodná energia a biomasa 8,80 €
doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
Ing. Peter Tauš
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Solárna energia a jej využitie I. 6,60 €
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
Aerodynamika veterných zariadení 8,90 €
Ing. Gabriela Bogdanovská Štandardy pre BOZP 4,10 €
Ing. Milan Durdán, PhD. Nelineárne programovanie – Optimalizácia jednorozmerných úloh 4,70 €
Ing. Milan Durdán, PhD. Nelineárne programovanie – Optimalizácia viacrozmerných úloh 5,20 €
Ing. Milan Durdán, PhD. Modelovanie technologických procesov spracovania surovín 5,00 €
Ing. Patrik Flegner, PhD. Metódy zobrazovania a počítačová grafika v MATLABe-návody na cvičenia 4,80 €
Ing. Patrik Flegner, PhD. Metódy zobrazovania a počítačová grafika 5,30 €
Ing. Pavel Horovčák, CSc. Technológie internetu III. 3,00 €
Ing. Pavel Horovčák, CSc. Technológie internetu II. 2,50 €
Ing. Pavel Horovčák, CSc.,
doc. Ing. Ján Terpák, CSc.
Počítačové prostriedky informatiky 5,20 €
Ing. Ján Kačur, PhD. Programovanie internetových aplikácií-Java aplikácií s GUI 4,60 €
Ing. Ján Kačur, PhD. Matematické prostriedky automatizácie 5,00 €
RNDr. Jana Pócsová, PhD.,
RNDr. Andrea Mojžišová, PhD.
Matematika 1 Vypredané
RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD.,
RNDr. Jana Pócsová, PhD.,
RNDr. Andrea Mojžišová, PhD.
Matematika 3 5,60 €
RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD. Matematika 3 – Pracovné listy Vypredané
RNDr. Andrea Mojžišová, PhD.,
RNDr. Jana Pócsová, PhD.
Funkcie jednej reálnej premennej – pracovný zošit 4,40 €
RNDr. Andrea Mojžišová, PhD.,
RNDr. Jana Pócsová, PhD.
Lineárna algebra – pracovný zošit Vypredané
RNDr. Jana Pócsová, PhD.,
RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD.,
RNDr. Andrea Mojžišová, PhD.
Analytická geometria Vypredané
Ing. Beáta Stehlíková, PhD. Plánovanie experimentov 2,00 €
Ing. Beáta Stehlíková, PhD.,
Ing. Marcela Taušová, PhD.
Metodika spracovania dát 4,00 €
doc.RNDr. Katarína Kyseľová, PhD.,
Ing. Helena Fialová
RNDr. Mária Heželová, PhD.
Chémia v príkladoch úlohách a experimentoch 5,40 €

Knihy

Almanach fakulty BERG 2012 15,00 €
GEOPARK Sprievodca náučnou geologickou expozíciou – Geológia územia Slovenska 3,85 €
Ján Purgina Samuel Mikovíni – život a dielo 6,20 €
prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
História baníckeho vysokého školstva na území Slovenska 19,00 €
zost. Koránová, Šímová Košice ako na dlani 7,35 €
Košice – historické pamiatky 6,60 €
Alexander Jiroušek Košice – metropola VS 16,80 €
Milan Kolcun
Alexander Jiroušek
S. Jiroušek
Štýly a krásy v Košiciach 12,60 €