Bioplyn a jeho využitie Horbaj, Marasová D., Andrejčák 2 VU
Fotogrametria Pukanská, Bartoš 11 VU
Geografické informačné systémy I. Blišťan, Rapant 6 VU
História baníckeho vysokého školstva na území Slovenska Rybár, Cehlár 19 MON
Kvalita logistických systémov Malindžáková 6,3 VU
Manažérske nástroje ako podporný prostriedok rozhodovania v priemyselných podnikoch Teplická 2 MON
Manažérstvo kvality Teplická 2 MON
Manažérstvo rizík Seňová 5,3 VU
Manažérstvo vodárenských systémov Pavolová 3,5 VU
Manažérstvo výroby Pavolová 4,8 VU
Manažment daní Teplická 2 MON
Manažment inovácií Seňová, Dugas 7,4 VU
Marketing Csikósová, Janošková 5,6 VU
Medzinárodné podnikanie Csikósová, Janošková 5,5 VU
Oceňovanie a investovanie do nerastných surovín Cehlár, Schejbalová Muchová 8,5 VU
Operačná analýza v praxi priemyselných Teplická 2 MON
podnikov
Organická chémia Kaňuchová 5,2 VU
Podnikanie Antošová 7,5 VU
Startupy a ich využitie pre praxi   Seňová, Dugas 5,45 VU
Teoretické východiská simulácie Simulačný systém EXTENDSIM 9.x Straka 6,1 VU
Trendové analýzy základných inštitútov daňového procesu Teplická 2 MON
Úprava a spracovanie ropy a zemného plynu Peterka 8,50 MON
Zem a zemské zdroje – Geologické procesy Jacko 6 MON