Stanislava Vassová
vedúca pracoviska, grafické práce, DTP
Park Komenského 19, č. dv. 13
tel.: +421-55-602 3118
e-mail: stanislava.vassova@tuke.sk

Ing. Emília Hamarová
študijná literatúra, vydavateľská činnosť
Park Komenského 19, č. dv. 14 A
tel.: +421-55-602 3102
e-mail : emilia.hamarova@tuke.sk
e-mail : edic.fberg@tuke.sk

Janette Drabbová
ekonomické práce, grafické práce
Park Komenského 19, č. dv. 14 A
tel.: +421-55-602 3102
e-mail : janette.drabbova@tuke.sk

Milan Florek
Park Komenského 19, č. dv. 28
tel: +421-55-602 3129

Mgr. Miroslav Zeleňák, PhD.
Acta Montanistica Slovaca
Park Komenského 19, č. dv. 28
tel.: +421-55-602 2437
e-mail : miroslav.zelenak@tuke.sk