Stanislava Vassová
vedúca pracoviska
Park Komenského 19, č. dv. 13
tel.: +421-55-602 3118
e-mail: Stanislava.Vassova@tuke.sk

Ing. Emília Hamarová
skriptá
Park Komenského 19, č. dv. 14 A
tel.: +421-55-602 3102
e-mail : Emilia.Hamarova@tuke.sk
e-mail : Edic.Fberg@tuke.sk

Ing. Eliška Horniaková, PhD.
časopis Acta Montanistica Slovaca
Park Komenského 19, č. dv. 13
tel: +421-55-602 2437
e-mail : Eliska.Horniakova@tuke.sk
e-mail : Edic.Fberg@tuke.sk

Janette Drabbová
ekonomické práce
Park Komenského 19, č. dv. 14 A
tel.: +421-55-602 3102
e-mail : Janette.Drabbova@tuke.sk

Milan Florek
Park Komenského 19, č. dv. 28
tel: +421-55-602 3129

Ondrej Ondko
zámočnícke a údržbárske práce
Park Komenského 19, č. dv. 22
tel:+421-55-602 3104 / 3105