Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017

X. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia