pokyny pre autorov a účastníkov

prihláška

Prihlášku, abstrakty a články  zašlite v elektronickej forme e-mailom na adresu konferencie ugkagis.fberg@tuke.sk

formulár: záväzná prihláška
 
abstrakty a články
Účastníci konferencie majú možnosť publikovať príspevky v:
  • . digitálnom konferenčnom zborníku s ISBN, vydanom na CD,
  • . špeciálnom tlačenom konferenčnom zborníku s ISBN, predloženom na indexovanie v databáze Scopus

Všetky prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku, vydanom na CD.
Modifikovaná verzia prijatých príspevkov môže byť publikovaná v špeciálnom konferenčnom zborníku predloženom na indexovanie v databázach EI Compendex a Scopus.

 
Pokyny pre príspevky publikované v zborníku z konferencie vydanom na CD:

Pri príprave abstraktov a článkov prosím dodržujte nasledujúce inštrukcie:

  • Každému prijatému abstraktu bude priradený vlastný 4-miestny kód (napr. k357). Zodpovedajúci autori dostanú tieto číselné kódy prostredníctvom e-mailu. Ak autor predloží dva abstrakty potom mu budú pridelené dva rôzne kódy.
  • Dvojjazyčný abstrakt vyhotovte vo svojom rodnom jazyku a zároveň v anglickom jazyku. Minimálny rozsah abstraktu je 700 znakov, maximálny rozsah abstraktu v oboch jazykoch spolu nesmie presiahnuť 1 stranu formátu A4.
  • Rozsah príspevkov do CD zborníka konferencie je obmedzený na 15 strán. Každý príspevok bude recenzovaný dvomi vedeckými recenzentmi. Súbor uložte vo formáte .docx s názvom: kód_gcg.docx (napr. k357_ gkgi.docx).
 

Pokyny pre príspevky publikované v zborníku predloženom na indexovanie v databázach EI Compendex a Scopus:

Pri príprave abstraktov a článkov prosím dodržujte nasledujúce inštrukcie:

  • Každému prijatému abstraktu bude priradený vlastný 4-miestny kód (napr. s135). Zodpovedajúci autori dostanú tieto číselné kódy prostredníctvom e-mailu. Ak autor predloží dva abstrakty potom mu budú pridelené dva rôzne kódy.
  • Abstrakt vyhotovte v šablóne v anglickom jazyku v rozsahu 1500 až 2000 znakov.
  • Pre príspevky v zborníku predloženom na indexovanie v databázach EI Compendex a Scopus, ktoré majú byť zverejnené v CRC Press - Taylor & Francis Group, je maximálny rozsah strán 6. Súbor uložte vo formáte .docx s názvom: kód_crc.docx (napr. s135_ crc.docx). Upozorňujeme, že príspevok bude recenzovaný dvomi recenzentmi a môže byť zamietnutý redakčnou radou vydavateľstva kvôli nízkej kvalite príspevku, porušeniu etických princípov, zlej angličtine alebo nedodržaniu predpísanej šablóny príspevku!
 
 
šablóna pre abstrakt - v zborníku z konferencie
šablóna pre abstrakt - v zborníku predloženom na indexovanie v databázach EI Compendex a Scopus
 
šablóna: šablóna pre príspevky