Fakulta BERG, TU Košice
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stavebná fakulta, STU Bratislava
Fakulta stavební, ČVUT Praha
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

a

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Slovenská banícka spoločnosťpozýva na
XI. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

Geodézia, kartografia a geoinformatika 201910. - 13. september 2019
Wellness Hotel REPISKÁ***, Demänovská dolina, Nízke Tatry
Slovensko