základné informácie

Termín: 10. - 13. september 2019
Miesto: Wellness Hotel Repiská***, Demänovská dolina, Nízke Tatry, Slovakia
Garanti konferencie: Peter BLIŠŤAN (Slovensko)
  Endre DOBOS (Maďarsko)
  Jaroslav HOFIERKA (Slovensko)
  Juraj JANÁK (Slovensko)
  Alojz KOPÁČIK (Slovensko)
  Piotr PARZYCH (Poľsko)
  Peter REPÁŇ (Slovensko)
  Jacek SZEWCZYK (Poľsko)
  Martin ŠTRONER (Česko)
     
Organizačný výbor: Soňa Molčíková (predsedníčka)
  Viera Hurčíková
  Vladislava Zelizňaková
   
Adresa organizačného výboru: Ing. Soňa Molčíková, PhD.  

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
  Park Komenského 19
  042 00 Košice, Slovensko
     
  Tel.: +421-55-602 2960 (predsedníčka organizačného výboru)
    +421-55-602 2846 (organizačný výbor)
  E-mail: ugkagis.fberg@tuke.sk
     
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický
     
Rámcový predbežný program konferencie:
10. 09. 2019: príchod účastníkov konferencie, registrácia, večera
11. 09. 2019:   raňajky, otvorenie konferencie, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, rokovanie konferencie s občerstvením, večera
12. 09. 2019:

raňajky, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, rokovanie konferencie s občerstvením, spoločenský večer

13. 09. 2019: raňajky, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, odchod účastníkov konferencie
     

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dôležité termíny: Záväzné prihlášky do 30.06.2019
  Abstrakty článkov do 30.04.2019
  Články do CD zborníka konferencie a zborníka predloženého na indexovanie v databáze Scopus do 30.06.2019
     
Účastnícky poplatok:  
Účastnícky poplatok: 165,- € do 30.06.2019
Účastnícky poplatok pre doprevádzajúce osoby: 100,- € do 30.06.2019
Poplatok za príspevok v CD zborníku bez účasti na konferencii:  50,- € do 30.06.2019
Poplatok za publikovanie 1 príspevku v zborníku predloženom na indexovanie v databáze Scopus
s účasťou na konferencii:  130,- € do 30.06.2019
bez účasti na konferencii:  160,- € do 30.06.2019
     

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 
organizačné poplatky
konferenčné materiály  
publikovanie 2 príspevkov v recenzovanom konferenčnom zborníku s ISBN vydanom na CD
občerstvenie počas rokovania, obed a večera formou švédskych stolov
spoločenský večer  
   
Cenník prihlásených propagačných materiálov:
v CD zborníku (1 strana A4) 50,- €
V zborníku abstraktov 50,- €
reklamný poster/1 ks (cca 1 m2) 50,- €
     
Účastnícky poplatok, poplatok za ubytovanie a poplatky za reklamné/propagačné materiály je možné uhradiť:
     

 

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Košice
Adresa: Štúrova 27, 040 61 Košice
IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882
SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol:  2019GCG
Správa pre prijímateľa: meno resp. mená účastníkov

 
 

Pre identifikáciu vašej platby prosím uveďte variabilný symbol a správu pre prijímateľa

     

UBYTOVANIE

   
Ubytovanie je zabezpečené vo Wellness Hotel Repiská*** (Demänovská dolina, Slovensko) http://www.repiska.sk/sk/
Cena ubytovania zahŕňa denne 2 hod vstup do wellness centra, 1 hod biliardu a WIFI
   
Izba Cena (osoba/noc): Dvojlôžková 30,- €
  Jednolôžková 45,- €
  Dvojlôžková s jednou prístelkou 26,- €
   
Ubytovanie hradí každý účastník spolu s vložným na účet.
 
  mapa  
  GPS: N 48°59'25.9; E 19°34'34.5  
 

Kapacita hotela je limitovaná na 52 izieb. Účastníkov konferencie, ktorí majú záujem o ubytovanie vo Wellness Hoteli Repiská***  prosíme, aby zaslali prihlášku na konferenciu čo najskôr.
V prípade vyčerpania kapacity hotela si ubytovanie účastníci zabezpečujú sami.

 

Možnosti ubytovania v blízkosti miesta konania konferencie:

hotel FIM Jasná: http://www.avena.sk/
hotel Chopok Demänovská dolina: https://www.hotelchopok.sk
hotel SNP Jasná Nízke Tatry: http://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-snp/