Kontakt

Adresa organizačného výboru:
Ing. Soňa Molčíková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovensko


Tel.:
+421-55-602 2960 (predsedníčka organizačného výboru)
+421-55-602 2960, +421-55-602 2846 (organizačný výbor)


E-mail:
ugkagis.fberg@tuke.sk