ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín konania konferencie: 10. - 13. október 2017
Miesto konania konferencie: Wellness Hotel Repiská***, Demänovská dolina, Nízke Tatry, Slovakia
Vedeckí a odborní garanti: Peter BLIŠŤAN – F BERG, TU Košice
  Jaroslav HOFIERKA – PrF, UPJŠ Košice
  Martin ŠTRONER  – SvF, ČVUT Praha
  Juraj JANÁK   – SvF, STU Bratislava
  Peter KYRINOVIČ  – SvF, STU Bratislava
  Piotr PARZYCH   – WGGIŚ, AGH Krakow
  Jacek SZEWCZYK – WIŚGE,  PŚ Kielce
     
Organizačný výbor: Predsedníčka: Soňa Molčíková
  Členovia: Viera Hurčíková
    Vladislava Zelizňáková
     
Adresa organizačného výboru: Ing. Soňa Molčíková, PhD.  
 

Technická univerzita v Košiciach

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
  Park Komenského 19
  042 00 Košice, Slovensko
     
  Tel.: +421-55-602 2960 (predsedníčka organizačného výboru)
    +421-55-602 2960, +421-55-602 3101 (organizačný výbor)
  E-mail: ugkagis.fberg@tuke.sk
     
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický
Prezentácia článkov: prednáška  
     
Rámcový predbežný program konferencie:
  10. 10. 2017: príchod účastníkov konferencie, registrácia, ubytovanie, večera
  11. 10. 2017:   raňajky, otvorenie konferencie, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, rokovanie konferencie s občerstvením, večera
  12. 10. 2017:

raňajky, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, rokovanie konferencie s občerstvením, spoločenský večer

  13. 10. 2017: raňajky, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, odchod účastníkov konferencie