KONTAKT
Adresa organizačného výboru:
Ing. Soňa Molčíková, PhD.     
Technická univerzita v Košiciach         
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Park Komenského 19,  042 00 Košice, Slovensko
 
Tel.:
+421-55-602 2960  (predsedníčka organizačného výboru)
+421-55-602 2960, +421-55-602 3101  (organizačný výbor)
 
E-mail: 
ugkagis.fberg@tuke.sk