ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dôležité termíny: Záväzné prihlášky do 30.06.2017
  Abstrakty článkov - predĺženie termínu do 22.05.2017
  Články do CD zborníka konferencie a zborníka predloženého na indexovanie v databáze Scopus do 30.06.2017
     
Účastnícky poplatok: Účastnícky poplatok: 140,- € do 30.06.2017
  Účastnícky poplatok pre doprevádzajúce osoby: 100,- € do 30.06.2017
  Poplatok za príspevok v CD zborníku bez účasti na konferencii: 50,- € do 30.06.2017
  Poplatok za publikovanie 1 príspevok v zborníku predloženom na indexovanie v databáze Scopus120,- € do 30.06.2017
     

Účastnícky poplatok zahŕňa:

organizačné poplatky  
  konferenčné materiály  
  publikovanie 2 príspevkov v recenzovanom konferenčnom zborníku s ISBN vydanom na CD
  občerstvenie počas rokovania, obed a večera formou švédskych stolov
  spoločenský večer  
 

relax bazén s balneoterapiou

 
   
Cenník prihlásených propagačných materiálov: v CD zborníku (1 strana A4) 50,- €
  V zborníku abstraktov 50,- €
  reklamný poster/1 ks (cca 1 m2) 50,- €
     
Účastnícky poplatok a poplatky za reklamné/propagačné materiály je možné uhradiť:
     

 

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Košice
Adresa: Štúrova 27, 040 61 Košice
IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882
SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol:  2017GCG
Správa pre prijímateľa: meno resp. mená účastníkov

 
 

Pre identifikáciu vašej platby prosím uveďte variabilný symbol a správu pre prijímateľa

     
UBYTOVANIE    
Ubytovanie Ubytovanie je zabezpečené vo Wellness Hotel Repiská*** (Demänovská dolina, Slovensko) http://www.repiska.sk/sk/
   
Izba Cena (osoba/noc): Dvojlôžková 30,- €
  Jednolôžková 45,- €
  Dvojlôžková s jednou prístelkou 26,- €
   
Ubytovanie si hradí každý účastník na mieste sám a nebude súčasťou daňového dokladu. Platba je možná platobnou kartou alebo v hotovosti.
 
  mapa  
  GPS: 48°59'25.9"N 19°34'34.5"E  
 

Kapacita hotela je limitovaná na 52 izieb. Účastníkov konferencie, ktorí majú záujem o ubytovanie vo Wellness Hoteli Repiská***  prosíme, aby zaslali prihlášku na konferenciu čo najskôr.
V prípade vyčerpania kapacity hotela si ubytovanie účastníci zabezpečujú sami.

 

Možnosti ubytovania v blízkosti miesta konania konferencie:

hotel FIM Jasná: http://www.avena.sk/ -   do 15. 3. 2017 prostredníctvom Wellness Hotel Repiská*** za uvedené ceny
hotel Chopok Demänovská dolina: https://www.hotelchopok.sk
hotel SNP Jasná Nízke Tatry: http://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-snp/