Fakulta BERG, TU Košice
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stavebná fakulta, STU Bratislava
Fakulta stavební, ČVUT Praha
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

a

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Slovenská banícka spoločnosťpozýva na

X. Medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu


Geodézia, kartografia a geoinformatika 201710. - 13. október 2017

Wellness Hotel REPISKÁ***, Demänovská dolina, Nízke Tatry

Slovensko