Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

organizuje

Medzinárodnú konferenciu

Nové poznatky v oblasti vŕtania,

ťažby, dopravy

a uskladňovania uhľovodíkov 2018

Pod patronátom Slovenského plynárenského a naftového zväzu

a Slovenskej baníckej spoločnosti pri fakulte BERG


12. – 14. november 2018

Grand Hotel Permon****

Podbanské, Vysoké Tatry

www.hotelpermon.sk