Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátori konferencie:

 • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG,
  Ústav zemských zdrojov

Odborný garant konferencie:

 • prof. Ing. Ján Pinka, CSc., F BERG, TU Košice, SR

Organizačný výbor:

 • Predseda: doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD., F BERG, TU Košice, SR
 • Tajomník: Ing. Marína Sidorová, PhD., F BERG, TU Košice, SR
 • Členovia:
  • prof. Ing. Petr Bujok, CSc. VŠB TU Ostrava, ČR
  • prof. Dr. Ing. Andrzej Gonet, AGH Krakow, PL
  • prof. Dr. Ing. Stanislaw Rychlicki, AGH Krakow, PL
  • prof. Dr. Ing. Stanislaw Stryczek, AGH Krakow, PL
  • prof. Dr. Ing. Rafal Wisniowski, AGH Krakow, PL
  • doc. Ing. Erika Škvareková, PhD., F BERG, TU Košice, SR
  • doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD., F BERG, TU Košice, SR
  • Ing. Eliška Horniaková, PhD., F BERG, TU Košice, SR
  • doc.Ing. Ján Kizek, PhD.,HF, TU Košice, SR

Medzinárodný programový výbor:

 • prof. Ing. Augustín Varga, CSc., HF, TU Košice, SR
 • prof. Dr. Ing. Stanislav Nagy, AGH Krakow, PL
 • prof. Dr. László Tihanyi, PETROLEUM ENGINEERING DEPARTMENT,UNIVERSITY of MISKOLC, HU