Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenčný poplatok je 360,- EUR.

  • zahrňuje: ubytovanie, stravovanie 2x (raňajky, obed), 1x večera, zborník, spoločenský večer, organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné materiály a občerstvenie počas jednania, kúpeľný poplatok a vstup do sauny
  • šek alebo iný platobný poukaz musí obsahovať meno účastníka a názov zamestnávateľa
  • platbu je potrebné vykonať do 12.10.2018 na adresu banky
  • pri neúčasti sa vložné nevracia

 

Prezentácia firiem:

Počas konferencie sa môžu jednotlivé firmy prezentovať postermi, propagačným materiálom alebo prednáškou o firme, pričom je potrebné si písomne objednať tieto služby do 12.10.2018.

Prezentácia firmy počas konferencie: 650,- EUR

  • reklama uverejnená v zborníku (časopise)

  • výstavka výrobkov a zariadení

  • reklama na paneloch počas priebehu konferencie