Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem
FBERG
SBS

POZVÁNKA NA JUBILEJNÚ XX. KONFERENCIU
A PREZENTÁCIU FIRIEM

Nové poznatky v oblasti vŕtania,
ťažby, dopravy
a uskladňovania uhľovodíkov 2020

Organizovanú pod patronátom Slovenského plynárenského a naftového zväzu
a Slovenskej baníckej spoločnosti pri fakulte BERG


26. - 28. október 2020

Grand Hotel Permon****

Podbanské, Vysoké Tatry

www.hotelpermon.sk