Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem
FBERG
SBS

Konferenčný poplatok je 380,- EUR.

Prezentácia firiem:

Počas konferencie sa môžu jednotlivé firmy prezentovať postermi, propagačným materiálom alebo prednáškou o firme, pričom je potrebné si písomne objednať tieto služby do 14.9.2020.

Prezentácia firmy počas konferencie: 650,- EUR