Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem
FBERG
SBS

Organizátori konferencie:

Odborný garant konferencie:

Organizačný výbor:

Medzinárodný programový výbor:

Recenzenti: